Raadscommissie Middelen & Bestuur

Naam: Raadscommissie Middelen & Bestuur

36 leden

Sinds 1 september 2018 zijn er 3 raadscommissies:
- raadscommissie Samenleving & Inwoners (S&I),
- raadscommissie Ruimte & Economie (R&E) en
- raadscommissie Middelen & Bestuur (M&B).

De raadscommissie Middelen & Bestuur (M&B) heeft het volgende taakveld:
Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Regionale Samenwerking, ICT, Facilitaire Zaken, Communicatie, Financiën, Organisatieontwikkeling.

De raadscommissies behandelen alleen raadsvoorstellen en raadsconsultaties.
Zij behandelen de voorstellen opiniërend en adviseren de raad over de besluitvorming.
U kunt bij de griffie tot 24 uur vóór de vergadering spreekrecht aanvragen over onderwerpen, die op de agenda van de vergadering van de raadscommissie staan.

Hieronder ziet u de samenstelling van de raadscommissie Middelen & Bestuur (M&B).
De voorzitter van de commissie is vacant .
De commissiegriffier is mevrouw M. Wolfs-Corten.

Sinds september 2020 vinden de commissies Samenleving & Inwoners en Middelen & Bestuur plaats in een gecombineerde raadscommissie S&I-M&B. De vergaderingen van de gecombineerde commissie S&I-M&B kunt u vinden via de pagina 'vergaderingen', onder raadscommissie Samenleving & Inwoners. Daar kunt u de agenda's en verslagen van deze gecombineerde commissie raadplegen. 

Op de pagina 'vergaderingen' kunt u onder raadscommissie Middelen & Bestuur de agenda's en verslagen van deze commissie raadplegen.

De agenda's en verslagen van de vroegere raadscommissies zijn te raadplegen op de pagina 'vergaderingen' via de links in de tekst onder “Archief vorige bestuursorganen”.

Contact

Tel.: (0495) 575 206

Leden

Leden van Raadscommissie Middelen & Bestuur
P.L.H. (Peter) van Akkerveken commissielid
I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren commissielid
J. (Jaimie) Briels commissielid
H.C.M. (Karin) Duijsters commissielid
drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk commissielid
P.H.A.M. (Pierre) Emans commissielid
M.B. (Michéle) Ferriére commissielid
dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert commissielid
mr. C.G.E. (Colette) Grijmans commissielid
L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen commissielid
E.P.H.M. (Els) Henderikx commissielid
M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. commissielid
drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans commissielid
C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen commissielid
T.L.H. (Tavinho) Karg commissielid
J.C. (Jurrella) Kleinmoedig commissielid
E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA commissielid
mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers commissielid
ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo commissielid
F.H.G.M. (Eric) Mertens commissielid
P.H.H.G. (Peter) Mols commissielid
P.J.H. (Pierre) Sijben commissielid
drs. M.A.J.M. (Martijn) Smolenaers commissielid
drs. P.H. (Paul) Spruijt commissielid
H. (Hendrik) Stals EMSD commissielid
L.A.W. (Lizbeth) Steinbach commissielid
P.C.I. (Patricia) van der Vegt commissielid
mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans commissielid
dr. P.H.H. (Peter) Weekers commissielid
S.A.M. (Suzanne) Winters commissielid
mr. M.H.R.M. (Madeleine) Wolfs-Corten commissiegriffier
mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM burgemeester
drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk wethouder
T.E.C. (Tessa) Geelen MSc. wethouder
drs. P.P.H. (Paul) Sterk wethouder
A.C. (Ton) van de Kruijs raadsgriffier
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

2022

2021

2020

2019

Ophalen gegevens