Raadscommissie Middelen & Bestuur

Naam: Raadscommissie Middelen & Bestuur

Er zijn 3 raadscommissies:
- raadscommissie Samenleving & Inwoners (S&I),
- raadscommissie Ruimte & Economie (R&E) en
- raadscommissie Middelen & Bestuur (M&B).

De raadscommissie Middelen & Bestuur (M&B) heeft het volgende taakveld:
Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Regionale Samenwerking, ICT, Facilitaire Zaken, Communicatie, Financiën, Organisatieontwikkeling.

De raadscommissies behandelen alleen raadsvoorstellen en raadsconsultaties.
Zij behandelen de voorstellen opiniërend en adviseren de raad over de besluitvorming.
U kunt bij de griffie tot 24 uur vóór de vergadering spreekrecht aanvragen over onderwerpen, die op de agenda van de vergadering van de raadscommissie staan.

Hieronder ziet u de samenstelling van de raadscommissie Middelen & Bestuur (M&B).

Sinds september 2020 vinden de commissies Samenleving & Inwoners en Middelen & Bestuur plaats in een gecombineerde raadscommissie S&I-M&B. De vergaderingen van de gecombineerde commissie S&I-M&B kunt u vinden via de pagina 'vergaderingen', onder raadscommissie Samenleving & Inwoners. Daar kunt u de agenda's en verslagen van deze gecombineerde commissie raadplegen. 

De functie van voorzitter van de gecombineerde commissie S&I-M&B is vacant.
De plaatsvervangend voorzitter van de gecombineerde commissie S&I-M&B is de heer J. Briels.
De commissiegriffier is mevrouw T.A.M. Florack.

Op de pagina 'vergaderingen' kunt u onder raadscommissie Middelen & Bestuur de agenda's en verslagen van deze commissie raadplegen.

De agenda's en verslagen van de vroegere raadscommissies zijn te raadplegen op de pagina 'vergaderingen' via de links in de tekst onder “Archief vorige bestuursorganen”.

Contact

Tel.: (0495) 575 244

Leden

Leden van Raadscommissie Middelen & Bestuur

 1. P.L.H. (Peter) van Akkerveken commissielid
  Foto van P.L.H. (Peter) van Akkerveken
 2. I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren commissielid
  Foto van I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren
 3. M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh commissielid
  Foto van M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh
 4. J. (Jaimie) Briels commissielid
  Foto van J. (Jaimie) Briels
 5. H.C.M. (Karin) Duijsters commissielid
  Foto van H.C.M. (Karin) Duijsters
 6. R.J.B. (Robyn) Dörenberg commissielid
  Foto van R.J.B. (Robyn) Dörenberg
 7. P.H.A.M. (Pierre) Emans commissielid
  Foto van P.H.A.M. (Pierre) Emans
 8. dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert commissielid
  Foto van dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert
 9. O. (Olga) Giesendorf commissielid
  Foto van O. (Olga) Giesendorf
 10. J.W.J. (Jeroen) Goubet commissielid
  Foto van J.W.J. (Jeroen) Goubet
 11. mr. C.G.E. (Colette) Grijmans commissielid
  Foto van mr. C.G.E. (Colette) Grijmans
 12. L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen commissielid
  Foto van L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen
 13. E.P.H.M. (Els) Henderikx commissielid
  Foto van E.P.H.M. (Els) Henderikx
 14. drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans commissielid
  Foto van drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans
 15. C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen commissielid
  Foto van C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen
 16. T.L.H. (Tavinho) Karg commissielid
  Foto van T.L.H. (Tavinho) Karg
 17. J.C. (Jurrella) Kleinmoedig commissielid
  Foto van J.C. (Jurrella) Kleinmoedig
 18. E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA commissielid
  Foto van E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA
 19. G.D. (Gerard) Knoop commissielid
  Foto van G.D. (Gerard) Knoop
 20. M. (Miel) Koolen commissielid
  Foto van M. (Miel) Koolen
 21. mr. E.P.M. (Eline) Korten commissielid
  Foto van mr. E.P.M. (Eline) Korten
 22. mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers commissielid
  Foto van mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers
 23. ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo commissielid
  Foto van ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo
 24. M.J. (Mieke) Marechal-Wolter commissielid
  Foto van M.J. (Mieke) Marechal-Wolter
 25. P.H.H.G. (Peter) Mols commissielid
  Foto van P.H.H.G. (Peter) Mols
 26. P.R.J. (Piet) Scholten commissielid
  Foto van P.R.J. (Piet) Scholten
 27. P.J.H. (Pierre) Sijben commissielid
  Foto van P.J.H. (Pierre) Sijben
 28. drs. P.H. (Paul) Spruijt commissielid
  Foto van drs. P.H. (Paul) Spruijt
 29. H. (Hendrik) Stals EMSD commissielid
  Foto van H. (Hendrik) Stals EMSD
 30. J.E.H.M. (Jan) Stroek commissielid
  Foto van J.E.H.M. (Jan) Stroek
 31. P.C.I. (Patricia) van der Vegt commissielid
  Foto van P.C.I. (Patricia) van der Vegt
 32. P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen commissielid
  Foto van P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen
 33. dr. W.H.J.M. (Wim) Verstappen commissielid
  Foto van dr. W.H.J.M. (Wim) Verstappen
 34. mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans commissielid
  Foto van mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans
 35. dr. P.H.H. (Peter) Weekers commissielid
  Foto van dr. P.H.H. (Peter) Weekers
 36. A.P.P. (Aase) Wip commissielid
  Foto van A.P.P. (Aase) Wip
 37. M. (Malika) Zaâboul commissielid
  Foto van M. (Malika) Zaâboul
 38. T.A.M. (Tessie) Florack commissiegriffier
  Foto van T.A.M. (Tessie) Florack
 39. mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM burgemeester
  Foto van mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM
 40. M.B. (Michèle) Ferrière wethouder
  Foto van M.B. (Michèle) Ferrière
 41. L.A.W. (Lizbeth) Steinbach wethouder
  Foto van L.A.W. (Lizbeth) Steinbach
 42. S.A.M. (Suzanne) Winters wethouder
  Foto van S.A.M. (Suzanne) Winters
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

2023

2022

2021

2020

2019

Ophalen gegevens