Raadscommissie Ruimte & Economie

Raadscommissie Ruimte & Economie

Logo van Raadscommissie Ruimte & Economie

Contact informatie

Contact informatie:

Tel.: (0495) 575 440

Sinds 1 september 2018 zijn er 3 raadscommissies:
- raadscommissie Samenleving & Inwoners (S&I),
- raadscommissie Ruimte & Economie (R&E) en
- raadscommissie Middelen & Bestuur (M&B).

De raadscommissie Ruimte & Economie (R&E) heeft het volgende taakveld:
Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Vergunningen, Toezicht en Handhaving,
Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Promotie, Openbaar Gebied,
Landschap en Buitengebied, Duurzaamheid, Klimaat en Biodiversiteit.

De raadscommissies behandelen alleen raadsvoorstellen en raadsconsultaties.
Zij behandelen de voorstellen opiniërend en adviseren de raad over de besluitvorming.
U kunt bij de griffie tot 24 uur vóór de vergadering spreekrecht aanvragen over onderwerpen, die op de agenda van de vergadering van de raadscommissie staan.

Hieronder ziet u de samenstelling van de raadscommissie Ruimte & Economie (R&E).
De tijdelijk voorzitter van de commissie R&E is de heer L.F.A. Heuvelmans.
De commissiegriffier is de heer P.J.A. van Beerendonk.

Op de pagina 'vergaderingen' kunt u onder raadscommissie Ruimte & Economie de agenda's en verslagen van deze commissie raadplegen.

De agenda's en verslagen van de vroegere raadscommissies zijn te raadplegen op de pagina 'vergaderingen' via de links in de tekst onder “Archief vorige bestuursorganen”.

 

Leden

Foto van drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans (commissievoorzitter) Foto van P.L.H. (Peter) van Akkerveken P.L.H. (Peter) van Akkerveken (commissielid) Foto van I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren (commissielid) Foto van M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh (commissielid) Foto van J. (Jaimie) Briels J. (Jaimie) Briels (commissielid) Foto van R. (Rens) Broods R. (Rens) Broods (commissielid) Foto van H.C.M. (Karin) Duijsters H.C.M. (Karin) Duijsters (commissielid) Foto van P.H.A.M. (Pierre) Emans P.H.A.M. (Pierre) Emans (commissielid) Foto van dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert (commissielid) Foto van J.W.J. (Jeroen) Goubet J.W.J. (Jeroen) Goubet (commissielid) Foto van mr. C.G.E. (Colette) Grijmans mr. C.G.E. (Colette) Grijmans (commissielid) Foto van L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen (commissielid) Foto van E.P.H.M. (Els) Henderikx E.P.H.M. (Els) Henderikx (commissielid) Foto van drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans (commissielid) Foto van C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen (commissielid) Foto van T.L.H. (Tavinho) Karg T.L.H. (Tavinho) Karg (commissielid) Foto van J.C. (Jurrella) Kleinmoedig J.C. (Jurrella) Kleinmoedig (commissielid) Foto van E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA (commissielid) Foto van G.D. (Gerard) Knoop G.D. (Gerard) Knoop (commissielid) Foto van M. (Miel) Koolen M. (Miel) Koolen (commissielid) Foto van A.C. (Ton) van de Kruijs A.C. (Ton) van de Kruijs (commissielid) Foto van W.H. (Werner) Kupers W.H. (Werner) Kupers (commissielid) Foto van F.M.W.M. (Fer) Kurvers F.M.W.M. (Fer) Kurvers (commissielid) Foto van mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers (commissielid) Foto van S. (Sara) Latrache S. (Sara) Latrache (commissielid) Foto van ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo (commissielid) Foto van F.H.G.M. (Eric) Mertens F.H.G.M. (Eric) Mertens (commissielid) Foto van P.H.H.G. (Peter) Mols P.H.H.G. (Peter) Mols (commissielid) Foto van B. (Bas) Schoenmaker B. (Bas) Schoenmaker (commissielid) Foto van P.R.J. (Piet) Scholten P.R.J. (Piet) Scholten (commissielid) Foto van P.J.H. (Pierre) Sijben P.J.H. (Pierre) Sijben (commissielid) Foto van drs. M.A.J.M. (Martijn) Smolenaers drs. M.A.J.M. (Martijn) Smolenaers (commissielid) Foto van drs. P.H. (Paul) Spruijt drs. P.H. (Paul) Spruijt (commissielid) Foto van H. (Hendrik) Stals EMSD H. (Hendrik) Stals EMSD (commissielid) Foto van P.C.I. (Patricia) van der Vegt P.C.I. (Patricia) van der Vegt (commissielid) Foto van P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen (commissielid) Foto van mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans (commissielid) Foto van J. (Jeroen) Weekers J. (Jeroen) Weekers (commissielid) Foto van dr. P.H.H. (Peter) Weekers dr. P.H.H. (Peter) Weekers (commissielid) Foto van P.J.A. (André) van Beerendonk P.J.A. (André) van Beerendonk (commissiegriffier) Foto van drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk (wethouder) Foto van M.B. (Michèle) Ferrière M.B. (Michèle) Ferrière (wethouder) Foto van M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. (wethouder) Foto van L.A.W. (Lizbeth) Steinbach L.A.W. (Lizbeth) Steinbach (wethouder) Foto van S.A.M. (Suzanne) Winters S.A.M. (Suzanne) Winters (wethouder)