Raadscommissie Samenleving & Inwoners

Naam: Raadscommissie Samenleving & Inwoners

p.otten@weert.nl

Sinds 1 september 2018 zijn er 3 raadscommissies:
- raadscommissie Samenleving & Inwoners (S&I),
- raadscommissie Ruimte & Economie (R&E) en
- raadscommissie Middelen & Bestuur (M&B).


De raadscommissie Samenleving & Inwoners (S&I) heeft het volgende taakveld:
Onderwijs, cultuur, Arbeid en Inkomen, Participatiewet, De Risse, Sport, Leefbaarheid, WMO, Jeugdzorg en Zorg, Volksgezondheid en Welzijn.

De raadscommissies behandelen alleen raadsvoorstellen en raadsconsultaties.
Zij behandelen de voorstellen opiniërend en adviseren de raad over de besluitvorming.
U kunt bij de griffie tot 24 uur vóór de vergadering spreekrecht aanvragen over onderwerpen, die op de agenda van de vergadering van de raadscommissie staan.

Hieronder ziet u de samenstelling van de commissie Samenleving & Inwoners (S&I).

Sinds september 2020 vinden de commissies Samenleving & Inwoners en Middelen & Bestuur plaats in een gecombineerde raadscommissie S&I-M&B. De vergaderingen van de gecombineerde commissie S&I-M&B kunt u vinden via de pagina 'vergaderingen', onder raadscommissie Samenleving & Inwoners. Daar kunt u de agenda's en verslagen van deze gecombineerde commissie raadplegen. 

De tijdelijk voorzitter van de gecombineerde commissie S&I-M&B is de heer M.A.J.M. Smolenaers.
De tijdelijk plaatsvervangend voorzitter van de gecombineerde commissie S&I-M&B is de heer J. Briels.
De commissiegriffier is de heer P. Otten.


Op de pagina 'vergaderingen' kunt u onder raadscommissie Samenleving & Inwoners de agenda's en verslagen van deze commissie raadplegen.

De agenda's en verslagen van de vroegere raadscommissies zijn te raadplegen op de pagina 'vergaderingen' via de links in de tekst onder “Archief vorige bestuursorganen”.

Contact

Tel.: (0495) 575 207

Leden

Leden van Raadscommissie Samenleving & Inwoners
drs. M.A.J.M. (Martijn) Smolenaers commissievoorzitter
J. (Jaimie) Briels plv. commissievoorzitter
P.L.H. (Peter) van Akkerveken commissielid
I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren commissielid
M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh commissielid
J. (Jaimie) Briels commissielid
H.C.M. (Karin) Duijsters commissielid
R.J.B. (Robyn) Dörenberg commissielid
P.H.A.M. (Pierre) Emans commissielid
dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert commissielid
O. (Olga) Giesendorf commissielid
J.W.J. (Jeroen) Goubet commissielid
mr. C.G.E. (Colette) Grijmans commissielid
L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen commissielid
E.P.H.M. (Els) Henderikx commissielid
drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans commissielid
C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen commissielid
T.L.H. (Tavinho) Karg commissielid
J.C. (Jurrella) Kleinmoedig commissielid
E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA commissielid
G.D. (Gerard) Knoop commissielid
M. (Miel) Koolen commissielid
mr. E.P.M. (Eline) Korten commissielid
A.C. (Ton) van de Kruijs commissielid
mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers commissielid
ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo commissielid
M.J. (Mieke) Marechal-Wolter commissielid
P.H.H.G. (Peter) Mols commissielid
P.R.J. (Piet) Scholten commissielid
P.J.H. (Pierre) Sijben commissielid
drs. M.A.J.M. (Martijn) Smolenaers commissielid
drs. P.H. (Paul) Spruijt commissielid
H. (Hendrik) Stals EMSD commissielid
J.E.H.M. (Jan) Stroek commissielid
P.C.I. (Patricia) van der Vegt commissielid
P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen commissielid
dr. W.H.J.M. (Wim) Verstappen commissielid
mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans commissielid
dr. P.H.H. (Peter) Weekers commissielid
M. (Malika) Zaâboul commissielid
P.A.W. (Paul) Otten commissiegriffier
mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM burgemeester
M.B. (Michèle) Ferrière wethouder
M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. wethouder
L.A.W. (Lizbeth) Steinbach wethouder
S.A.M. (Suzanne) Winters wethouder
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

2023

2022

2021

2020

2019

Ophalen gegevens