Raadscommissie Samenleving & Inwoners

Naam: Raadscommissie Samenleving & Inwoners

Er zijn 3 raadscommissies:
- raadscommissie Samenleving & Inwoners (S&I),
- raadscommissie Ruimte & Economie (R&E) en
- raadscommissie Middelen & Bestuur (M&B).


De raadscommissie Samenleving & Inwoners (S&I) heeft het volgende taakveld:
Onderwijs, cultuur, Arbeid en Inkomen, Participatiewet, De Risse, Sport, Leefbaarheid, WMO, Jeugdzorg en Zorg, Volksgezondheid en Welzijn.

De raadscommissies behandelen alleen raadsvoorstellen en raadsconsultaties.
Zij behandelen de voorstellen opiniërend en adviseren de raad over de besluitvorming.
U kunt bij de griffie tot 24 uur vóór de vergadering spreekrecht aanvragen over onderwerpen, die op de agenda van de vergadering van de raadscommissie staan.

Hieronder ziet u de samenstelling van de commissie Samenleving & Inwoners (S&I).

Sinds september 2020 vinden de commissies Samenleving & Inwoners en Middelen & Bestuur plaats in een gecombineerde raadscommissie S&I-M&B. De vergaderingen van de gecombineerde commissie S&I-M&B kunt u vinden via de pagina 'vergaderingen', onder raadscommissie Samenleving & Inwoners. Daar kunt u de agenda's en verslagen van deze gecombineerde commissie raadplegen. 

De voorzitter van de gecombineerde commissie S&I-M&B is de heer M.A.J.M. Smolenaers van de fractie Weert Lokaal.
De plaatsvervangend voorzitter van de gecombineerde commissie S&I-M&B is de heer J. Briels van de fractie Weert Lokaal.
De commissiegriffier is mevrouw T.A.M. Florack.


Op de pagina 'vergaderingen' kunt u onder raadscommissie Samenleving & Inwoners de agenda's en verslagen van deze commissie raadplegen.

De agenda's en verslagen van de vroegere raadscommissies zijn te raadplegen op de pagina 'vergaderingen' via de links in de tekst onder “Archief vorige bestuursorganen”.

Contact

Tel.: (0495) 575 244

Leden

Leden van Raadscommissie Samenleving & Inwoners

 1. drs. M.A.J.M. (Martijn) Smolenaers commissievoorzitter
  Foto van drs. M.A.J.M. (Martijn) Smolenaers
 2. J. (Jaimie) Briels plv. commissievoorzitter
  Foto van J. (Jaimie) Briels
 3. P.L.H. (Peter) van Akkerveken commissielid
  Foto van P.L.H. (Peter) van Akkerveken
 4. I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren commissielid
  Foto van I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren
 5. M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh commissielid
  Foto van M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh
 6. J. (Jaimie) Briels commissielid
  Foto van J. (Jaimie) Briels
 7. H.C.M. (Karin) Duijsters commissielid
  Foto van H.C.M. (Karin) Duijsters
 8. R.J.B. (Robyn) Dörenberg commissielid
  Foto van R.J.B. (Robyn) Dörenberg
 9. P.H.A.M. (Pierre) Emans commissielid
  Foto van P.H.A.M. (Pierre) Emans
 10. dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert commissielid
  Foto van dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert
 11. O. (Olga) Giesendorf commissielid
  Foto van O. (Olga) Giesendorf
 12. J.W.J. (Jeroen) Goubet commissielid
  Foto van J.W.J. (Jeroen) Goubet
 13. mr. C.G.E. (Colette) Grijmans commissielid
  Foto van mr. C.G.E. (Colette) Grijmans
 14. L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen commissielid
  Foto van L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen
 15. E.P.H.M. (Els) Henderikx commissielid
  Foto van E.P.H.M. (Els) Henderikx
 16. drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans commissielid
  Foto van drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans
 17. C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen commissielid
  Foto van C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen
 18. T.L.H. (Tavinho) Karg commissielid
  Foto van T.L.H. (Tavinho) Karg
 19. J.C. (Jurrella) Kleinmoedig commissielid
  Foto van J.C. (Jurrella) Kleinmoedig
 20. E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA commissielid
  Foto van E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA
 21. G.D. (Gerard) Knoop commissielid
  Foto van G.D. (Gerard) Knoop
 22. M. (Miel) Koolen commissielid
  Foto van M. (Miel) Koolen
 23. mr. E.P.M. (Eline) Korten commissielid
  Foto van mr. E.P.M. (Eline) Korten
 24. mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers commissielid
  Foto van mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers
 25. ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo commissielid
  Foto van ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo
 26. M.J. (Mieke) Marechal-Wolter commissielid
  Foto van M.J. (Mieke) Marechal-Wolter
 27. P.H.H.G. (Peter) Mols commissielid
  Foto van P.H.H.G. (Peter) Mols
 28. P.R.J. (Piet) Scholten commissielid
  Foto van P.R.J. (Piet) Scholten
 29. P.J.H. (Pierre) Sijben commissielid
  Foto van P.J.H. (Pierre) Sijben
 30. drs. M.A.J.M. (Martijn) Smolenaers commissielid
  Foto van drs. M.A.J.M. (Martijn) Smolenaers
 31. drs. P.H. (Paul) Spruijt commissielid
  Foto van drs. P.H. (Paul) Spruijt
 32. H. (Hendrik) Stals EMSD commissielid
  Foto van H. (Hendrik) Stals EMSD
 33. J.E.H.M. (Jan) Stroek commissielid
  Foto van J.E.H.M. (Jan) Stroek
 34. P.C.I. (Patricia) van der Vegt commissielid
  Foto van P.C.I. (Patricia) van der Vegt
 35. P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen commissielid
  Foto van P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen
 36. dr. W.H.J.M. (Wim) Verstappen commissielid
  Foto van dr. W.H.J.M. (Wim) Verstappen
 37. mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans commissielid
  Foto van mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans
 38. dr. P.H.H. (Peter) Weekers commissielid
  Foto van dr. P.H.H. (Peter) Weekers
 39. A.P.P. (Aase) Wip commissielid
  Foto van A.P.P. (Aase) Wip
 40. M. (Malika) Zaâboul commissielid
  Foto van M. (Malika) Zaâboul
 41. T.A.M. (Tessie) Florack commissiegriffier
  Foto van T.A.M. (Tessie) Florack
 42. mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM burgemeester
  Foto van mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM
 43. M.B. (Michèle) Ferrière wethouder
  Foto van M.B. (Michèle) Ferrière
 44. M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. wethouder
  Foto van M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc.
 45. L.A.W. (Lizbeth) Steinbach wethouder
  Foto van L.A.W. (Lizbeth) Steinbach
 46. S.A.M. (Suzanne) Winters wethouder
  Foto van S.A.M. (Suzanne) Winters
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

2023

2022

2021

2020

2019

Ophalen gegevens