Raadscommissie Samenleving & Inwoners

Naam: Raadscommissie Samenleving & Inwoners

Er zijn 3 raadscommissies:
- raadscommissie Samenleving & Inwoners (S&I),
- raadscommissie Ruimte & Economie (R&E) en
- raadscommissie Middelen & Bestuur (M&B).


De raadscommissie Samenleving & Inwoners (S&I) heeft het volgende taakveld:
Onderwijs, cultuur, Arbeid en Inkomen, Participatiewet, De Risse, Sport, Leefbaarheid, WMO, Jeugdzorg en Zorg, Volksgezondheid en Welzijn.

De raadscommissies behandelen alleen raadsvoorstellen en raadsconsultaties.
Zij behandelen de voorstellen opiniërend en adviseren de raad over de besluitvorming.
U kunt bij de griffie tot 24 uur vóór de vergadering spreekrecht aanvragen over onderwerpen, die op de agenda van de vergadering van de raadscommissie staan.

Hieronder ziet u de samenstelling van de commissie Samenleving & Inwoners (S&I).

Sinds september 2020 vinden de commissies Samenleving & Inwoners en Middelen & Bestuur plaats in een gecombineerde raadscommissie S&I-M&B. De vergaderingen van de gecombineerde commissie S&I-M&B kunt u vinden via de pagina 'vergaderingen', onder raadscommissie Samenleving & Inwoners. Daar kunt u de agenda's en verslagen van deze gecombineerde commissie raadplegen. 

De functie van voorzitter van de gecombineerde commissie S&I-M&B is vacant.
De plaatsvervangend voorzitter van de gecombineerde commissie S&I-M&B is de heer J. Briels van de fractie Weert Lokaal.
De commissiegriffier is mevrouw T.A.M. Florack.


Op de pagina 'vergaderingen' kunt u onder raadscommissie Samenleving & Inwoners de agenda's en verslagen van deze commissie raadplegen.

De agenda's en verslagen van de vroegere raadscommissies zijn te raadplegen op de pagina 'vergaderingen' via de links in de tekst onder “Archief vorige bestuursorganen”.

Contact

Tel.: (0495) 575 244

Leden

Leden van Raadscommissie Samenleving & Inwoners

 1. A.P.P. (Aase) Wip plv. voorzitter
 2. J. (Jaimie) Briels plv. commissievoorzitter
 3. P.L.H. (Peter) van Akkerveken commissielid
 4. I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren commissielid
 5. M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh commissielid
 6. J. (Jaimie) Briels commissielid
 7. H.C.M. (Karin) Duijsters commissielid
 8. R.J.B. (Robyn) Dörenberg commissielid
 9. P.H.A.M. (Pierre) Emans commissielid
 10. O. (Olga) Giesendorf commissielid
 11. J.W.J. (Jeroen) Goubet commissielid
 12. mr. C.G.E. (Colette) Grijmans commissielid
 13. L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen commissielid
 14. E.P.H.M. (Els) Henderikx commissielid
 15. drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans commissielid
 16. C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen commissielid
 17. T.L.H. (Tavinho) Karg commissielid
 18. J.C. (Jurrella) Kleinmoedig commissielid
 19. E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA commissielid
 20. G.D. (Gerard) Knoop commissielid
 21. M. (Miel) Koolen commissielid
 22. mr. E.P.M. (Eline) Korten commissielid
 23. F.M.W.M. (Fer) Kurvers commissielid
 24. mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers commissielid
 25. ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo commissielid
 26. M.J. (Mieke) Marechal-Wolter commissielid
 27. P.H.H.G. (Peter) Mols commissielid
 28. P.R.J. (Piet) Scholten commissielid
 29. P.J.H. (Pierre) Sijben commissielid
 30. drs. P.H. (Paul) Spruijt commissielid
 31. H. (Hendrik) Stals EMSD commissielid
 32. J.E.H.M. (Jan) Stroek commissielid
 33. P.C.I. (Patricia) van der Vegt commissielid
 34. P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen commissielid
 35. dr. W.H.J.M. (Wim) Verstappen commissielid
 36. mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans commissielid
 37. dr. P.H.H. (Peter) Weekers commissielid
 38. A.P.P. (Aase) Wip commissielid
 39. M. (Malika) Zaâboul commissielid
 40. T.A.M. (Tessie) Florack commissiegriffier
 41. mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM burgemeester
 42. M.B. (Michèle) Ferrière wethouder
 43. M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. wethouder
 44. L.A.W. (Lizbeth) Steinbach wethouder
 45. S.A.M. (Suzanne) Winters wethouder
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

2023

2022

2021

2020

2019

Ophalen gegevens