Raadscommissie Samenleving & Inwoners

Raadscommissie Samenleving & Inwoners

Logo van Raadscommissie Samenleving & Inwoners

Contact informatie

E-mailadres:
p.otten@weert.nl
Contact informatie:

Tel.: (0495) 575 207

Sinds 1 september 2018 zijn er 3 raadscommissies:
- raadscommissie Samenleving & Inwoners (S&I),
- raadscommissie Ruimte & Economie (R&E) en
- raadscommissie Middelen & Bestuur (M&B).


De raadscommissie Samenleving & Inwoners (S&I) heeft het volgende taakveld:
Onderwijs, cultuur, Arbeid en Inkomen, Participatiewet, De Risse, Sport, Leefbaarheid, WMO, Jeugdzorg en Zorg, Volksgezondheid en Welzijn.

De raadscommissies behandelen alleen raadsvoorstellen en raadsconsultaties.
Zij behandelen de voorstellen opiniërend en adviseren de raad over de besluitvorming.
U kunt bij de griffie tot 24 uur vóór de vergadering spreekrecht aanvragen over onderwerpen, die op de agenda van de vergadering van de raadscommissie staan.

Hieronder ziet u de samenstelling van de commissie Samenleving & Inwoners (S&I).

Sinds september 2020 vinden de commissies Samenleving & Inwoners en Middelen & Bestuur plaats in een gecombineerde raadscommissie S&I-M&B. De vergaderingen van de gecombineerde commissie S&I-M&B kunt u vinden via de pagina 'vergaderingen', onder raadscommissie Samenleving & Inwoners. Daar kunt u de agenda's en verslagen van deze gecombineerde commissie raadplegen. 

De tijdelijk voorzitter van de gecombineerde commissie S&I-M&B is de heer M.A.J.M. Smolenaers.
De tijdelijk plaatsvervangend voorzitter van de gecombineerde commissie S&I-M&B is de heer J. Briels.
De commissiegriffier is de heer P. Otten.


Op de pagina 'vergaderingen' kunt u onder raadscommissie Samenleving & Inwoners de agenda's en verslagen van deze commissie raadplegen.

De agenda's en verslagen van de vroegere raadscommissies zijn te raadplegen op de pagina 'vergaderingen' via de links in de tekst onder “Archief vorige bestuursorganen”.

Leden

Foto van drs. M.A.J.M. (Martijn) Smolenaers drs. M.A.J.M. (Martijn) Smolenaers (commissievoorzitter) Foto van J. (Jaimie) Briels J. (Jaimie) Briels (plv. commissievoorzitter) Foto van P.L.H. (Peter) van Akkerveken P.L.H. (Peter) van Akkerveken (commissielid) Foto van I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren (commissielid) Foto van M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh (commissielid) Foto van J. (Jaimie) Briels J. (Jaimie) Briels (commissielid) Foto van R.J.B. (Robyn) Dörenberg R.J.B. (Robyn) Dörenberg (commissielid) Foto van H.C.M. (Karin) Duijsters H.C.M. (Karin) Duijsters (commissielid) Foto van P.H.A.M. (Pierre) Emans P.H.A.M. (Pierre) Emans (commissielid) Foto van dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert (commissielid) Foto van J.W.J. (Jeroen) Goubet J.W.J. (Jeroen) Goubet (commissielid) Foto van mr. C.G.E. (Colette) Grijmans mr. C.G.E. (Colette) Grijmans (commissielid) Foto van L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen (commissielid) Foto van E.P.H.M. (Els) Henderikx E.P.H.M. (Els) Henderikx (commissielid) Foto van drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans (commissielid) Foto van C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen (commissielid) Foto van M.H.A. (Miranda) Jeurninck-Feijen M.H.A. (Miranda) Jeurninck-Feijen (commissielid) Foto van T.L.H. (Tavinho) Karg T.L.H. (Tavinho) Karg (commissielid) Foto van J.C. (Jurrella) Kleinmoedig J.C. (Jurrella) Kleinmoedig (commissielid) Foto van E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA (commissielid) Foto van G.D. (Gerard) Knoop G.D. (Gerard) Knoop (commissielid) Foto van M. (Miel) Koolen M. (Miel) Koolen (commissielid) Foto van mr. E.P.M. (Eline) Korten mr. E.P.M. (Eline) Korten (commissielid) Foto van A.C. (Ton) van de Kruijs A.C. (Ton) van de Kruijs (commissielid) Foto van mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers (commissielid) Foto van ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo (commissielid) Foto van M.J. (Mieke) Marechal-Wolter M.J. (Mieke) Marechal-Wolter (commissielid) Foto van F.H.G.M. (Eric) Mertens F.H.G.M. (Eric) Mertens (commissielid) Foto van P.H.H.G. (Peter) Mols P.H.H.G. (Peter) Mols (commissielid) Foto van P.J.H. (Pierre) Sijben P.J.H. (Pierre) Sijben (commissielid) Foto van drs. M.A.J.M. (Martijn) Smolenaers drs. M.A.J.M. (Martijn) Smolenaers (commissielid) Foto van drs. P.H. (Paul) Spruijt drs. P.H. (Paul) Spruijt (commissielid) Foto van H. (Hendrik) Stals EMSD H. (Hendrik) Stals EMSD (commissielid) Foto van J.E.H.M. (Jan) Stroek J.E.H.M. (Jan) Stroek (commissielid) Foto van P.C.I. (Patricia) van der Vegt P.C.I. (Patricia) van der Vegt (commissielid) Foto van P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen (commissielid) Foto van dr. W.H.J.M. (Wim) Verstappen dr. W.H.J.M. (Wim) Verstappen (commissielid) Foto van mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans (commissielid) Foto van dr. P.H.H. (Peter) Weekers dr. P.H.H. (Peter) Weekers (commissielid) Foto van M. (Malika) Zaâboul M. (Malika) Zaâboul (commissielid) Foto van P.A.W. (Paul) Otten P.A.W. (Paul) Otten (commissiegriffier) Foto van mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM (burgemeester) Foto van M.B. (Michèle) Ferrière M.B. (Michèle) Ferrière (wethouder) Foto van M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. (wethouder) Foto van L.A.W. (Lizbeth) Steinbach L.A.W. (Lizbeth) Steinbach (wethouder) Foto van S.A.M. (Suzanne) Winters S.A.M. (Suzanne) Winters (wethouder)