Rekenkamer Weert

Rekenkamer Weert

Logo van Rekenkamer Weert

Contact informatie

E-mailadres:
rekenkamer@weert.nl
Contact informatie:

Als u een brief wilt sturen aan de rekenkamer, richt deze dan aan:

Rekenkamer Weert
Postbus 950
6000 AZ Weert

 

De Rekenkamer is een orgaan dat de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur onderzoekt.

 

De rekenkamer bestaat uit twee externe leden, één voorzitter en één lid.

 

De Rekenkamer heeft besloten in beginsel in beslotenheid te vergaderen en in elke vergadering te bepalen of en zo ja welke informatie openbaar wordt gemaakt.
Indien daartoe aanleiding bestaat kan worden besloten in openbaarheid te vergaderen. Agenda´s en verslagen zijn niet openbaar, daarom vindt u deze hier niet.

 

De onderzoeksthema´s, onderzoeksstappen en onderzoeksrapporten zijn wel openbaar. 
Deze vindt u onder de knop 'thema's'.

 

Leden