S.A.M. (Suzanne) Winters (06-15220339)

Stemgedrag (3 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Onthouden Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Ingetrokken Stemmen staken
2020
Datum Onderwerp Stem Uitslag
28 oktober 2020 III Concept agenda gezamenlijke vergadering 3 commissies 28-10-2020
28 oktober 2020 II Concept agenda gezamenlijke vergadering 3 commissies 28-10-2020
28 oktober 2020 I Concept agenda gezamenlijke vergadering 3 commissies 28-10-2020
1 1 1 0