S.A.M. (Suzanne) Winters

Legenda

Stem:

Voor
Tegen
Onthouden
Afwezig

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Ingetrokken
Stemmen staken

220 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

36 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag