Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Spreekrecht

Er zijn drie momenten waarop u gebruik kunt maken van spreekrecht: tijdens een informatiebijeenkomst, in een commissievergadering en in de raadsvergadering.

Spreekrecht tijdens informatiebijeenkomsten en commissievergaderingen

U kunt 5 minuten spreektijd aanvragen om aan de aanwezige commissieleden en wethouders uw mening over een onderwerp over te brengen. Dat kan een onderwerp zijn dat op de agenda staat, maar dat hoeft niet. Het moet wel gaan om een onderwerp dat tot het taakveld van de betreffende commissie behoort.
Het spreekrecht moet tenminste 24 uur vóór de aanvang van de vergadering worden aangevraagd bij de griffier of de commissiegriffier.

U mag geen spreekrecht uitoefenen over:

  • een door het gemeentebestuur genomen besluit waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;  
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • als u een klacht in de zin van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon indienen; 
  • het verslag.

Maximaal worden er 30 minuten besteed aan spreekrecht. Als zich meer dan 6 personen aanmelden, wordt de spreektijd per persoon ingekort.

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, meldt u dit vooraf bij de griffier of bij de commissiegriffier (tel. (0495) 575 206 / 575 207 of via email m.wolfs@weert.nl of p.otten@weert.nl).
Daarbij vermeldt u uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp, waarover u het woord wilt voeren.

Spreekrecht tijdens raadsvergaderingen

Ook voor raadsvergaderingen kunt u 5 minuten spreektijd aanvragen om de raadsleden toe te spreken. Het moet wel om een onderwerp gaan dat op de agenda voor die raadsvergadering staat. Het spreekrecht moet tenminste 24 uur vóór de aanvang van de vergadering worden aangevraagd bij de griffier.

U mag geen spreekrecht uitoefenen over:

  • een door het gemeentebestuur genomen besluit waartegen bezwaar of beroep op de rechter open staat of heeft opengestaan; 
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; 
  • als u een klacht op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon indienen;
  • de besluitenlijst;
  • de aan de raad gerichte brieven.

Maximaal worden er 30 minuten besteed aan spreekrecht. Als zich meer dan 6 personen aanmelden, wordt de spreektijd per persoon ingekort.

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, meldt u dit vooraf bij de griffier (tel. (0495) 575 206 of via email m.wolfs@weert.nl).
Daarbij vermeldt u uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp, waarover u het woord wilt voeren.