Spreekrecht

Er zijn drie momenten waarop u gebruik kunt maken van spreekrecht: tijdens het sprekersplein, in de vergadering van de raadscommissies en in de raadsvergadering.

Sprekersplein

Het Sprekersplein is een moment waarop de inwoners, instellingen, bedrijven en organisaties onderwerpen onder de aandacht kunnen brengen van de gemeenteraad. U kunt zelf onderwerpen aandragen waarover u de gemeenteraad wilt informeren. Dat kan op twee manieren:

 • spreekrecht aanvragen, dan krijgt u 5 minuten tijd om iets te vertellen aan de gemeenteraad;
 • een presentatie houden, dan krijgt u 15 minuten tijd.

Het spreekrecht moet gaan over onderwerpen die niet op de agenda staan van een van de raadscommissies of de gemeenteraad.

Spreekrecht moet worden aangevraagd bij de griffie via telefoonnummer 0495-575206 of 575207 of via email griffie@weert.nl. U vermeldt daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken. U kunt zich ook nog op de avond zelf aanmelden.

Een presentatie kunt u aanmelden tot 2 ½ week voor aanvang van het sprekersplein.

Na het spreekrecht kunnen de raadsleden u korte, verhelderende vragen stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een spreker en raadsleden. Als dat mogelijk is geeft de voorzitter aan wat er met uw inbreng gebeurt.

Informatiebijeenkomsten

Er kan geen spreekrecht worden aangevraagd voor de informatiebijeenkomsten (van raadscommissies of de gemeenteraad). 

Vergadering raadscommissies

U kunt spreekrecht aanvragen in de vergadering van de raadscommissies. Het onderwerp waarover u wilt spreken moet wel op de agenda van die commissievergadering staan en tot het domein van die commissie behoren. Spreekrecht is niet mogelijk over:

 • een besluit dat de gemeente al heeft genomen en waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan;
 • benoemingen of voordrachten van personen voor functies;
 • zaken waarover u een klacht kunt of kon indienen;
 • de advieslijst van de raadscommissie.

U heeft 5 minuten de tijd om over het geagendeerde onderwerp in te spreken. In totaal is er dertig minuten tijd voor het spreekrecht. Dat betekent, dat als er meer dan 6 aanmeldingen zijn, de tijd per spreker wordt ingekort.

Spreekrecht moet 24 uur voordat de raadsvergadering begint worden aangevraagd bij de griffie via telefoonnummer 0495-575206 of 575207 of via email griffie@weert.nl. U vermeldt daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken.

Na het spreekrecht kunnen de commissieleden u korte, verhelderende vragen stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een spreker en commissieleden. Als dat mogelijk is geeft de voorzitter aan wat er met uw inbreng gebeurt.

Raadsvergadering

U kunt spreekrecht aanvragen in de vergadering van de gemeenteraad.
Het onderwerp waarover u wilt spreken moet wel op de agenda van die raadsvergadering staan.
Spreekrecht is niet mogelijk over:

 • een besluit dat de gemeente al heeft genomen en waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan;
 • benoemingen of voordrachten van personen voor functies;
 • zaken waarover u een klacht kunt of kon indienen;
 • de besluitenlijst van de raad;
 • de aan de raad gerichte brieven.

U heeft 5 minuten de tijd om over het geagendeerde onderwerp in te spreken. In totaal is er dertig minuten tijd voor het spreekrecht. Dat betekent, dat als er meer dan 6 aanmeldingen zijn, de tijd per spreker wordt ingekort.

Spreekrecht moet 24 uur voordat de raadsvergadering begint worden aangevraagd bij de griffie via telefoonnummer 0495-575206 of 575207 of via email griffie@weert.nl. U vermeldt daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken.

Na het spreekrecht kunnen de raadsleden u korte, verhelderende vragen stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een spreker en raadsleden. Als dat mogelijk is geeft de voorzitter aan wat er met uw inbreng gebeurt.