Spreekrecht

Er zijn twee momenten waarop u gebruik kunt maken van spreekrecht: in de vergadering van de raadscommissies en in de raadsvergadering.

Vergadering raadscommissies

U kunt spreekrecht aanvragen in de vergadering van de raadscommissies. Het onderwerp waarover u wilt spreken moet tot het domein van die commissie behoren. Spreekrecht is niet mogelijk over:

  • een besluit dat de gemeente al heeft genomen en waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan;
  • benoemingen of voordrachten van personen voor functies;
  • zaken waarover u een klacht kunt of kon indienen;
  • de advieslijst van de raadscommissie.

U heeft 5 minuten de tijd om over het onderwerp in te spreken. In totaal is er dertig minuten tijd voor het spreekrecht. Dat betekent, dat als er meer dan 6 aanmeldingen zijn, de tijd per spreker wordt ingekort.

Spreekrecht moet 24 uur voordat de raadsvergadering begint worden aangevraagd bij de griffie via telefoonnummer 0495-575206 of 575207 of via email griffie@weert.nl. U vermeldt daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken.

Na het spreekrecht kunnen de commissieleden u korte, verhelderende vragen stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een spreker en commissieleden. Als dat mogelijk is geeft de voorzitter aan wat er met uw inbreng gebeurt.

Raadsvergadering

U kunt spreekrecht aanvragen in de vergadering van de gemeenteraad.
Het onderwerp waarover u wilt spreken moet wel op de agenda van die raadsvergadering staan.
Spreekrecht is niet mogelijk over:

  • een besluit dat de gemeente al heeft genomen en waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan;
  • benoemingen of voordrachten van personen voor functies;
  • zaken waarover u een klacht kunt of kon indienen;
  • de besluitenlijst van de raad;
  • de aan de raad gerichte brieven.

U heeft 5 minuten de tijd om over het geagendeerde onderwerp in te spreken. In totaal is er dertig minuten tijd voor het spreekrecht. Dat betekent, dat als er meer dan 6 aanmeldingen zijn, de tijd per spreker wordt ingekort.

Spreekrecht moet 24 uur voordat de raadsvergadering begint worden aangevraagd bij de griffie via telefoonnummer 0495-575206 of 575207 of via email griffie@weert.nl. U vermeldt daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken.

Na het spreekrecht kunnen de raadsleden u korte, verhelderende vragen stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een spreker en raadsleden. Als dat mogelijk is geeft de voorzitter aan wat er met uw inbreng gebeurt.

Raadscafé

De gemeenteraad wil graag in gesprek gaan met de inwoners, instellingen en bedrijven van Weert en houdt daarom een aantal keren per jaar een raadscafé (voorheen sprekersplein). Tijdens het raadscafé is er ruimte voor informele gesprekken en interactie tussen inwoners en raad. Dat gebeurt niet in het stadhuis, maar bij voorkeur op locatie, in de dorpen en wijken van de gemeente Weert. 

U kunt op een laagdrempelige manier, onder het genot van een stukje vlaai en een drankje, in gesprek gaan met de raads- en commissieleden. De opzet van het raadscafé varieert. Soms worden inwoners, raadsleden en onderwerpen over verschillende tafels verdeeld waar raadsleden tussen wisselen. Zo krijgt u in ongeveer een uurtje meerdere raadsleden te spreken. Er kunnen ook presentaties worden gehouden waarna over het onderwerp wordt gediscussieerd door inwoners en raads- en commissieleden. U kunt ook aangeven de aanwezige raadsleden te willen toespreken over iets dat u bezig houdt. Na afloop is er altijd gelegenheid om na te praten met de raadsleden onder het genot van een drankje.

Wilt u iets bespreken met de gemeenteraad? Bijvoorbeeld over een initiatief uit uw omgeving of heeft u een idee of vraag? Meldt u dan aan voor het raadscafé door een mail met uw naam, contactgegevens en een korte omschrijving van wat u wilt bespreken te sturen naar griffie@weert.nl of telefonisch via 0495-575206 of 575207.

Komt u luisteren? U kunt natuurlijk ook gewoon binnenlopen op deze avonden.

U vindt de data waarop het raadscafé wordt gehouden op de volgende pagina: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Sprekersplein/Komende-vergaderingen/.

Informatiebijeenkomsten

Er kan geen spreekrecht worden aangevraagd voor de informatiebijeenkomsten.