Spreekrecht

Er zijn twee momenten waarop u gebruik kunt maken van spreekrecht: in de vergadering van de raadscommissies en in de raadsvergadering.

Vergadering raadscommissies

U kunt spreekrecht aanvragen in de vergadering van de raadscommissies. Het onderwerp waarover u wilt spreken moet tot het domein van die commissie behoren. Spreekrecht is niet mogelijk over:

  • een besluit dat de gemeente al heeft genomen en waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan;
  • benoemingen of voordrachten van personen voor functies;
  • zaken waarover u een klacht kunt of kon indienen;
  • de advieslijst van de raadscommissie.

U heeft 5 minuten de tijd om over het onderwerp in te spreken. In totaal is er dertig minuten tijd voor het spreekrecht. Dat betekent, dat als er meer dan 6 aanmeldingen zijn, de tijd per spreker wordt ingekort.

Spreekrecht moet 24 uur voordat de raadsvergadering begint worden aangevraagd bij de griffie via telefoonnummer 0495-575206 of 575207 of via email griffie@weert.nl. U vermeldt daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken.

Na het spreekrecht kunnen de commissieleden u korte, verhelderende vragen stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een spreker en commissieleden. Als dat mogelijk is geeft de voorzitter aan wat er met uw inbreng gebeurt.

Raadsvergadering

U kunt spreekrecht aanvragen in de vergadering van de gemeenteraad.
Het onderwerp waarover u wilt spreken moet wel op de agenda van die raadsvergadering staan.
Spreekrecht is niet mogelijk over:

  • een besluit dat de gemeente al heeft genomen en waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan;
  • benoemingen of voordrachten van personen voor functies;
  • zaken waarover u een klacht kunt of kon indienen;
  • de besluitenlijst van de raad;
  • de aan de raad gerichte brieven.

U heeft 5 minuten de tijd om over het geagendeerde onderwerp in te spreken. In totaal is er dertig minuten tijd voor het spreekrecht. Dat betekent, dat als er meer dan 6 aanmeldingen zijn, de tijd per spreker wordt ingekort.

Spreekrecht moet 24 uur voordat de raadsvergadering begint worden aangevraagd bij de griffie via telefoonnummer 0495-575206 of 575207 of via email griffie@weert.nl. U vermeldt daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken.

Na het spreekrecht kunnen de raadsleden u korte, verhelderende vragen stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een spreker en raadsleden. Als dat mogelijk is geeft de voorzitter aan wat er met uw inbreng gebeurt.

Sprekersplein

LET OP! Het Sprekersplein wordt momenteel niet georganiseerd. Zodra dit wel weer het geval is wordt dit vermeld op de website en vindt u daar ook meer informatie over.  

Informatiebijeenkomsten

Er kan geen spreekrecht worden aangevraagd voor de informatiebijeenkomsten (van raadscommissies of de gemeenteraad).