Sprekersplein

De gemeenteraad wil graag in gesprek gaan met de inwoners, instellingen en bedrijven van Weert.

Daarom gaat de raad vaker op locatie vergaderen, dat wil zeggen buiten het stadhuis.
In juni 2018 heeft de raad besloten om 8x per jaar een sprekersplein te houden. Dat is een moment voor gesprekken en interactie tussen inwoners en raad.
Voor het sprekersplein kunnen inwoners, instellingen en organisaties onderwerpen aanmelden, waarover zij de raad willen informeren.
Dat kan in de vorm van een presentatie, maar er kan ook spreekrecht worden aangevraagd.
Een presentatie mag maximaal 15 minuten duren, waarna er nog gelegenheid wordt geboden voor vragen en discussie.
Indien mogelijk wordt na afloop aangegeven hoe het verdere proces verloopt, wat men kan verwachten van raad of college.

Er kunnen ook presentaties worden gegeven door medewerkers van de gemeente namens het college van Burgemeester en Wethouders.
Maar de onderwerpen vanuit de inwoners hebben altijd voorrang. 

Voorzitter van het sprekersplein is burgemeester Heijmans.
Plaatsvervangend voorzitter van het sprekersplein is de heer P. Mols (CDA).

Soms lukt het niet om een geschikte locatie buiten het stadhuis te vinden.
Dat is bijvoorbeeld het geval als er erg veel publiek wordt verwacht of als er onvoldoende technische voorzieningen zijn.
Dan wordt het sprekersplein in de raadzaal van het stadhuis gehouden.

Heeft u een onderwerp waarover u graag met de raad in gesprek gaat, dan kunt u dat uiterlijk 2 weken vóór het sprekersplein melden bij de raadsgriffie van de gemeente Weert via griffie@weert.nl
of op de telefoonnummers 575206 of 575207. Zij bekijken dan samen met u hoe uw onderwerp het beste geagendeerd kan worden en kunnen u adviseren over de manier waarop u de raad kunt informeren.
U vindt de data waarop het sprekersplein wordt gehouden op de website van de gemeente: https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/vergaderschema/.

Spreekrecht op het sprekersplein kunt u uiterlijk 24 uur vóór het sprekersplein aanvragen, eveneens bij de griffie (via griffie@weert.nl of op de telefoonnummers 575206 of 575207).