T.E.C. (Tessa) Geelen MSc. (0495-575000)

T.E.C. (Tessa) Geelen MSc. (0495-575000)

Foto van T.E.C. (Tessa) Geelen MSc. (0495-575000)
E-mailadres: T.Geelen@weert.nl
Logo van Gemeenteraad
Orgaan: Gemeenteraad Periode: van: 31 mei 2018 tot: Functie: wethouder
Logo van CDA
Fractie: CDA Periode: van: 31 mei 2018 tot: Website: www.cdaweert.nl Functie: wethouder
Logo van College van B&W
Orgaan: College van B&W Periode: van: 31 mei 2018 tot: Website: gemeenteraad.weert.nl/Organisatie/over-het-college/ Functie: wethouder
Logo van Raadscommissie Samenleving & Inwoners
Commissie: Raadscommissie Samenleving & Inwoners Periode: van: 1 september 2018 tot: Functie: wethouder
Logo van Raadscommissie Middelen & Bestuur
Commissie: Raadscommissie Middelen & Bestuur Periode: van: 1 september 2018 tot: Functie: wethouder

Laatste tweets

Meer tweets van T.E.C. (Tessa) Geelen MSc. (0495-575000)