VVD

Legenda

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Ingetrokken
Stemmen staken

129 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag

36 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag