Weert Lokaal

Stemgedrag (84 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Ingetrokken Stemmen staken
2021
2020
Datum Onderwerp Voor Tegen Onthouden Afwezig Uitslag
14 april 2021 Amendement D66 versie 2 13 0 0 0
14 april 2021 Motie vreemd aan de orde van de dag minimumloon 12 1 0 0
14 april 2021 Wensen en bedenkingen Grote Steeg 8A 0 13 0 0
14 april 2021 18 Raadsvoorstel (DJ-1288604) over Vaststellingsovereenkomst Grotesteeg 8a 11 2 0 0
14 april 2021 17 Raadsvoorstel (DJ-1285473) over Koopovereenkomst bovenverdieping Muntcomplex 13 0 0 0
14 april 2021 16 Raadsvoorstel (DJ-1284642) over Toetreding van de gemeenten Asten en Someren als deelnemer van ICT NML 13 0 0 0
14 april 2021 15 Raadsvoorstel (DJ-1324325) over Bekrachtiging geheimhouding, opgelegd in de afgelopen raadscyclus op stukken die aan de raad zijn overgelegd 13 0 0 0
14 april 2021 14 Raadsvoorstel (DJ-1327586) over Motie 08-07-2020 onderzoek besteding COA-gelden 13 0 0 0
14 april 2021 Motie mobiliteitsplan-Frisolaan 13 0 0 0
14 april 2021 Amendement 2 Mobiliteitsplan 2030 0 13 0 0
14 april 2021 Amendement 1 Mobiliteitsplan 2030 0 13 0 0
14 april 2021 13 Raadsvoorstel (DJ-1283280) over Mobiliteitsplan Weert 2030 13 0 0 0
14 april 2021 motie riooltrappen 0 13 0 0
14 april 2021 12 Raadsvoorstel (DJ-1224456) over Wijkgerichte aanpak riolering Moesel 1e fase 13 0 0 0
14 april 2021 Motie Citymarketing een gedragen strategie 0 13 0 0
14 april 2021 10 Raadsvoorstel (DJ-1257283) over Citymarketing Weert 13 0 0 0
14 april 2021 09 Raadsvoorstel (DJ-1296530) over Verlengen van de startersregeling 13 0 0 0
14 april 2021 08 Raadsvoorstel (DJ-1289331) over Onttrekken parkeerterrein Kasteelsingel aan het openbare verkeer 13 0 0 0
14 april 2021 07 Raadsvoorstel (DJ-1284349) over Addendum bij het Controleprotocol ten behoeve van de jaarrekening 2020 13 0 0 0
14 april 2021 06 Raadsvoorstel (DJ-1279778) over Positief Gezond Weert 2021-2024 13 0 0 0
11 maart 2021 Motie toetsing beschermd stads- en dorpsgezicht 13 0 0 0
11 maart 2021 13 Raadsvoorstel DJ-1262689 over Gemeentefonds decembercirculaire 2020 en resultaatbestemming 2020 Gemeentefonds 13 0 0 0
11 maart 2021 12 Raadsvoorstel DJ-1286473 over Strategische visie 'Werken aan Weert 2030' 13 0 0 0
11 maart 2021 11 Raadsvoorstel DJ-1222721 over Cultuurbeleid 2021-2024 13 0 0 0
11 maart 2021 10 Raadsvoorstel DJ-1267625 over Kampershoek-Noord 2.0, vestiging Van der Valk 13 0 0 0
11 maart 2021 Motie referentie aan stadsboerderij 13 0 0 0
11 maart 2021 09 Raadsvoorstel DJ-1235027 over Bestemmingsplan Beekpoort-Nazarethsteeg 11 2 0 0
11 maart 2021 08 Raadsvoorstel DJ-1284267 over Uitzondering Inkoop- en aanbestedingsbeleid 13 0 0 0
8 februari 2021 Motie bouwen in zijtuinen en buitengebied 13 0 0 0
3 februari 2021 05 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 december 2020 12 0 0 1
3 februari 2021 06 Raadsvoorstel DJ-1229767 over Benoeming leden werkgeverscommissie griffie Weert 12 0 0 1
8 februari 2021 wensen en bedenkingen Beekpoort-Noord 1 12 0 0
8 februari 2021 19 Raadsvoorstel (DJ-1229985) over Samenwerkingsovereenkomst Beekpoort Noord 13 0 0 0
3 februari 2021 18B Raadsvoorstel (DJ-1275756) over bekrachtiging Noodverordening wanordelijkheden Gemeente Weert januari 2021 13 0 0 0
8 februari 2021 18A Raadsvoorstel (DJ-1274245) over Bekrachtiging geheimhouding 13 0 0 0
8 februari 2021 17 Raadsvoorstel (DJ-1228453) over Herziening meerjareninvesteringsprogramma Water & Riolering 2021 13 0 0 0
8 februari 2021 16 Raadsvoorstel (DJ-1219979) over Gebiedsvisie Keent & Moesel 13 0 0 0
8 februari 2021 15 Raadsvoorstel (DJ-1210030) over Ruimte voor ruimte woningen 1 12 0 0
3 februari 2021 Wensen en bedenkingen verstrekken lening Weert Energie 0 12 1 0
3 februari 2021 14 Raadsvoorstel (DJ-1111511) over Energiefonds 12 0 1 0
3 februari 2021 Amendement actieplan Weerter Routekaart Energietransitie 2021-2022 0 12 1 0
3 februari 2021 13 Raadsvoorstel (DJ-1137000) over Actieplan Weerter Routekaart Energietransitie 2021-2022 12 0 1 0
3 februari 2021 12 Raadsvoorstel (DJ-1201896) over Subsidie voor organisaties met provinciale Cultuurplanstatus en of Subinfrastructuurinstellingen 13 0 0 0
3 februari 2021 11 Raadsvoorstel (DJ-1225185) over Maatschappelijke voorziening Weert-Zuid 12 0 0 1
3 februari 2021 10 Raadsvoorstel (DJ-1214457) over Resultaten plan van aanpak vervolg behoefte onderzoek woonwagenstandplaatsen 12 0 0 1
3 februari 2021 09 Raadsvoorstel (DJ-1234601) over Onttrekking parkeerplaats aan openbaar verkeer 12 0 0 1
3 februari 2021 08 Raadsvoorstel (DJ-1226587) over Wijziging Inkoop- en aanbestedingsbeleid 12 0 0 1
3 februari 2021 07 Raadsvoorstel (DJ-1225501) over Subsidieverlening 2021 Stichting Zwembad De IJzeren Man 12 0 0 1