VergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 19-01-2016 10:00 uur


B&W-kamer
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst BenW 19 januari 2016 vastgesteld (pdf, 422.86 KB)