VergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 19-07-2016 10:00 uur


B&W-kamer
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst BenW 19 juli 2016 vastgesteld (pdf, 507.47 KB)