Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 04-12-2018 10:00 uur


B&W-kamer
0
0
0
0
1
2
5
6
2
2
2
1
5
3
4
2
2
2
3
3
2
2
1
0
0
Algemene bijlage
Notulen B&W-vergadering 04 december 2018 Openbaar - ondertekend (pdf, 276.9 kB)