Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 06-11-2018 10:00 uur


B&W-kamer
0
0
0
0
1
2
4
2
4
1
1
2
6
3
3
3
3
17
3
3
2
4
3
4
24
4
10
2
0
0
Algemene bijlage
Notulen B&W-vergadering 06 november 2018 Openbaar - ondertekend (pdf, 431 kB)