Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 09-10-2018 10:00 uur


B&W-kamer
0
0
0
0
1
2
0
2
10
3
11
4
3
3
1
1
1
2
4
1
1
1
1
2
6
0
0
Algemene bijlage
Notulen B&W-vergadering 09 oktober 2018 Openbaar - ondertekend (pdf, 259.2 kB)