Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 11-12-2018 10:00 uur


B&W-kamer
0
0
0
0
1
5
2
2
17
2
4
2
2
2
3
2
3
2
4
3
1
6
3
4
2
4
2
0
0
Algemene bijlage
Notulen B&W-vergadering 11 december 2018 Openbaar - ondertekend (pdf, 362.1 kB)