Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 08-10-2019 10:00:00 uur


B&W-kamer
0
0
0
1
2
3
3
2
2
2
4
4
2
1
2
1
2
0
0
Algemene bijlage
Notulen B&W-vergadering 8 oktober 2019 Openbaar - ondertekend (pdf, 207 kB)