Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 17-09-2019 10:00:00 uur


B&W-kamer
0
0
0
1
2
5
3
2
4
3
3
3
6
5
2
3
8
2
6
2
3
2
1
3
3
2
6
4
5
0
0
Algemene bijlage
Notulen B&W-vergadering 17 september 2019 Openbaar - ondertekend (pdf, 405.5 kB)