VergaderingVergadering van Fractievoorzittersoverleg
Datum: 20-12-2017 20:00 uur


B&W-kamer
Voorzitter: J. Heijmans
Griffier: M. Wolfs-Corten
0
0
0
1
0
0
0
0
0