VergaderingVergadering van Fractievoorzittersoverleg
Datum: 26-10-2017 20:00 uur


B&W-kamer
0
Voorzitter: J. Heijmans
Griffier: M. Wolfs-Corten
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0