Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Fractievoorzittersoverleg
Datum: 29-08-2018 20:00:00 uur


B&W-kamer
Voorzitter: J. Heijmans
Griffier: M. Wolfs-Corten
0
0
0
2
0
1
0
1
1
1
3
6
6
2
0
1