VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 01-07-2015 13:00 uur


Raadzaal
0
0
0
Voorzitter: J. Heijmans
Griffier: M. Wolfs-Corten
0
0
0
1
0
0
85
3
0
Algemene bijlage
Link naar besluitenlijst vergadering gemeenteraad Weert 2015-07-01 (pdf, 11,93 KB)
Link naar het themadossier Bezuinigingen - Kiezen met Visie (pdf, 11,50 KB)