Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Algemene vergader informatie

Datum:
25 feb. 2015, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Algemene vergaderstukken (2)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal

Hoofdvergadering

Commissiekamer

Hoofdvergadering

Raadzaal

Hoofdvergadering

Commissiekamer
 • VOORSTEL
  Instemmen met IKC Laar:
  1. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 417.848 voor de bouw van een nieuw Integraal Kind Centrum in Laar;
  2. Het beschikbaar stellen van een eenmalig exploitatiebudget van € 46.771 voor bijkomende kosten die met de realisatie van het IKC Laar gemoeid zijn;
  3. Het benoemen van het herinrichten / aanpassen van de parkeerplaats bij het IKC Laar als harde prioriteit voor 2016, waarbij wordt uitgegaan van een investering van maximaal € 50.000.
  4. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 2.136.998 voor de bouw van een nieuw Integraal Kind Centrum in Leuken;
  5. Het beschikbaar stellen van een eenmalig exploitatiebudget van € 108.295 voor bijkomende kosten die met de realisatie van het IKC Leuken gemoeid zijn;
  6. Het benoemen van de inrichting van de openbare ruimte ten behoeve van het IKC Leuken als harde prioriteit voor 2016, waarbij wordt uitgegaan van een investering van maximaal € 637.000.
  7. Het aanvullend beschikbaar stellen van de provinciale subsidie Leefbaarheid en Groen aan Meerderweert ten behoeve van de
  realisatie van het IKC Laar;
  Kennis nemen van:
  8. het fasedocument inclusief bijlagen waarin het proces en de uitgangspunten tussen partijen Meerderweert, Hoera Kindercentra en gemeente Weert zijn vastgelegd.

  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

Hoofdvergadering

Raadzaal

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen