Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Algemene vergader informatie

Datum:
25 feb. 2015, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Algemene vergaderstukken (2)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal

Hoofdvergadering

Commissiekamer

Hoofdvergadering

Raadzaal

Hoofdvergadering

Commissiekamer
 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de besluitvorming in het college van B&W over het toekennen van een forensenvergoeding (woon-werkverkeer) aan de burgemeester.

  BESLUITVORMING
  Het college en de burgemeester leggen verklaringen af. De motie ‘vergoeding woon-werkverkeer burgemeester’ van de fractie CDA en mw. Beenders namens de PvdA wordt met voorstemmen van de fractie CDA en mw. Beenders van de PvdA (7 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, D66 en mw. Kadra van de PvdA (19 stemmen tegen)
  verworpen. De motie ‘vergoeding woonlasten burgemeester’ van de fractie
  CDA en mw. Beenders namens de PvdA wordt ingetrokken.
  De motie ‘forensenvergoeding en verhuisplicht Burgemeesters’ van de fracties VVD, Weert Lokaal en SP wordt met voorstemmen van de fracties VVD, Weert Lokaal en SP, alsmede mw. Kadra van de PvdA (16 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties CDA en D66 alsmede mw. Beenders namens de PvdA (10 stemmen tegen) aanvaard.

  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

Hoofdvergadering

Raadzaal

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen