Gemeenteraad 02 maart 2016 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  AANWEZIGEN.

  geen documenten
  VOORZITTER
  A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)
  GRIFFIER
  mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten
  AANWEZIG DE RAADSLEDEN:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), G.J. van Buuren (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.C.M. Duijsters (SP), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), M.E.H. Geboers (SP), T.E.C. Geelen MSc (CDA), J.W.J. Goubet (SP), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens MSc (CDA), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), F. Yücel (Weert Lokaal), M. Zaâboul (PvdA)
  AFWEZIG DE RAADSLEDEN:
  J.M. Cardinaal (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), ing. R.L.A.T. Zincken (VVD)
  AANWEZIG DE WETHOUDERS:
  A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP) en drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal)
  AFWEZIG DE WETHOUDER
  H.A. Litjens (Weert Lokaal)
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 1.

  Opening.

  geen documenten
  De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de berichten van verhindering.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3.

  Spreekrecht.

  geen documenten
  Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4.

  Mededelingen.

  geen documenten
  Er zijn geen mededelingen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  RAADSVOORSTELLEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  - Bespreekstukken

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. Wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de aankoop/verkoop Van Hornekazerne.
  2. a. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een krediet van € 1.734.000,-- en dit te dekken uit de netto-opbrengsten verkoop kazerneterrein;
  b. Akkoord te gaan met het instellen van een bestemmingsplanreserve voor de toekomstige ontwikkelingen Weert-West.
  BESLUITVORMING
  De door de fracties CDA, DUS Weert en PvdA ingediende wensen en bedenkingen worden ingetrokken.
  Het door de fracties CDA, DUS Weert en PvdA ingediende amendement wordt unaniem aanvaard.
  De door de fracties SP, VVD en Weert Lokaal ingediende motie wordt unaniem aanvaard.
  Het geamendeerde voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6.

  Rondvraag.

  geen documenten
  De vraag van raadslid Peterse (SP) n.a.v. het krantenartikel over de wijk- en dorpsraden en het project mijnstraatjouwstraat zal op 8 maart a.s. in de informatiebijeenkomst van de raadscommissie BV-IW door wethouder Litjens worden beantwoord.
  De vraag van raadslid Kusters (Weert Lokaal) over het ter vergadering wijzigen van een raadsvoorstel wordt ter vergadering door de burgemeester beantwoord.
  De vragen van raadslid Zaaboul (PvdA) over wie in het kader van de WMO bevoegd is m.b.t. asielzoekers en over zwemlessen voor kinderen van asielzoekers worden ter vergadering door de wethouders Sterk en Gabriëls beantwoord.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7.

  Sluiting.

  geen documenten
  De voorzitter sluit om 20.50 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)