VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 22-06-2016 13:00 uur


Raadzaal
0
0
Voorzitter: J. Heijmans
Griffier: M. Wolfs-Corten
0
0
0
0
0
1
0
0
8
7
0
0
0
0
0
0
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0