VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 13-11-2020 18:30 uur


Videovergaderen (Pexip)
0
0
0
0
0
17
7
0
7
0
5
3
2
0
0
5
0
0