VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 05-02-2020 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: P. Sijben
Griffier: M. Wolfs-Corten
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
5
5
3
0
4
11
7
10
4
3
2
3
0
0
7
0
8
0
0
9
1
1
3
1
0
0