VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 05-11-2020 19:30 uur


Videovergaderen (Pexip)
0
0
0
0
0
0
1
2
0
2
0
0
12
10
5
0
24
5
3
7
4
2
0
0
0
8
0
0
9
1
1
3
1
0
0