VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 03-02-2021 19:30 uur


Videovergaderen (Pexip)
0
0
0
0
Voorzitter: I. Leppink-Schuitema
Griffier: M. Wolfs-Corten
0
1
0
0
1
0
2
0
0
6
7
5
4
8
0
4
7
12
13
0
7
17
6
1
0
0
0
20
0
0
4
1
1
3
0