VergaderingVergadering van Raadscommissie Bedrijfsvoering - Inwoners
Datum: 18-10-2016 19:30 uur


Raadzaal (Audio)
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
5
10
5
7
3
3
0
0