VergaderingVergadering van Raadscommissie Bedrijfsvoering - Inwoners
Datum: 13-03-2018 19:30 uur


Raadzaal (Audio)
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
2
5
0
4
1
0
3
0
0
0
1
4
0
0