Raadscommissie Bedrijfsvoering - Inwoners 22 mei 2018 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  AANWEZIGEN

  geen documenten
  Voorzitter: A.A.M.M. Heijmans
  Commissiegriffier: P.A.W. Otten

  Aanwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (SP), W.P.J. van Eijk (VVD), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen (CDA), T.J.J. van Gemert (VVD), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols (CDA), P.R.J. Scholten (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal ), F. Yücel (Weert Lokaal)

  Aanwezig de portefeuillehouders:
  A.A.M.M. Heijmans (Burgemeester), P.P.H. Sterk (SP) en M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal)

  Ambtelijke ondersteuning:
  M. de Corti (agendapunt 11), W. Gootzen (agendapunt 12)
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  ALGEMENE AGENDAPUNTEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 1.

  Opening.

  geen documenten
  De voorzitter opent de vergadering.
  Bericht van verhindering is ontvangen van wethouder Gabriëls.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5.

  Ter kennisname:

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De vraag van het CDA over het Rekenkamerrapport Veiligheidsregio (5658) en de balies stadhuis (2646) wordt ter vergadering beantwoord. De vraag wanneer toezegging 5658 (verslag archiefverordening) wordt nagekomen wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De commissie krijgt het antwoord op de volgende brieven:
  83 DJ-483192 (verzoek herziening heffing hondenbelasting), 96 DJ-477655 (reactie op ontvangen stukken WOB-verzoek), 100 Z-18-060445 (WMO) en 154 Z-18-060870 (Overlast Ursulinengarage).
  Het College komt terug naar de commissie over brief 166 DJ-488564 (Toekomst basketbal en ontwikkelen plan Weert) (TOEZEGGING).
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6.

  Rondvraag.

  4 documenten
  incl.:
  - informatieve vragen;
  - vragen over TILS-stukken (https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/);
  - vragen over artikel 40 RvO-brieven (https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/vragen-artikel-40-rvo/).

  De volgende vragen worden ter vergadering door burgemeester Heijmans beantwoord:
  • De vragen over de AVG. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) komt terug bij de commissie. Hierbij wordt ook het privacybeleid betrokken. (TOEZEGGING)
  • De vragen over kosten en procedure aanpassing raadszaal.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  INFORMATIE

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.

  Het onderwerp komt terug in de commissie vanwege de afwezigheid van de portefeuillehouder.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  RAADSVOORSTELLEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • B-stuk
  Portefeuillehouder: M. van den Heuvel.

  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • B-stuk.
  Portefeuillehouder: P. Sterk.

  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • B-stuk.
  Portefeuillehouder: A. Heijmans.

  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • A-stuk.
  Portefeuillehouder: A. Heijmans.

  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • B-stuk.
  Portefeuillehouder: A. Heijmans.

  Toezeggingen
  -De commissie ontvangt de volledige tekst van de verordening.
  -De vraag of er voorwaarden kunnen worden gesteld in welke gebieden kansspelautomaten worden toegelaten wordt schriftelijk beantwoord.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • B-stuk.
  Portefeuillehouder: A. Heijmans.

  Toezeggingen
  -De vragen over het gmail adres van de raadsleden worden schriftelijk beantwoord: wat is de grondslag geweest om over te gaan op gmailadressen? Waar zijn de data van de raadsleden opgeslagen binnen google en wie kan hier bij? Is er een verwerkersovereenkomst met Google of gaat de FG hiervoor zorgen?
  -Nagegaan wordt of tussentijdse wijzigingen met betrekking tot de primaire begroting (€1.219.000,-) hebben geleid tot een verhoging van dit bedrag.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  ONDERTEKENING

  geen documenten
  Aldus vastgesteld in de commissievergadering BV-IW van 19 juni 2018,
  De commissiegriffier,

  De voorzitter,
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)