VergaderingVergadering van Raadscommissie Middelen en Bestuur
Datum: 11-12-2018 19:30:00 uur


Raadzaal (Audio)
Voorzitter: H. van de Loo
Griffier: M. Wolfs-Corten
0
0
0
0
0
1
1
0
2
0
1
2
4
1
3
0
8
3
3
24
5
7
7
4
4
0
0