VergaderingVergadering van Raadscommissie Middelen en Bestuur
Datum: 12-09-2019 20:00 uur


Raadzaal (Audio)
0
0
0
Voorzitter: H. van de Loo
Griffier: P. Otten
0
0
1
1
0
0
0
1
2
2
1
2
0
0
4
0
0