VergaderingVergadering van Raadscommissie Middelen en Bestuur
Datum: 20-06-2019 19:30 uur


Raadzaal (Audio)
0
0
0
Voorzitter: H. van de Loo
Griffier: M. Wolfs-Corten
0
0
1
1
0
2
0
1
2
3
1
0
4
3
4
0
0