VergaderingVergadering van Raadscommissie Middelen en Bestuur
Datum: 22-01-2019 21:20:00 uur


Raadzaal (Audio)
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
2
6
3
0
0
0
0
0