VergaderingVergadering van Raadscommissie Middelen en Bestuur
Datum: 24-10-2019 19:30 uur


Raadzaal (Audio)
0
0
0
Voorzitter: H. van de Loo
Griffier: M. Wolfs-Corten
0
0
0
1
0
1
0
1
2
2
1
3
3
0
3
10
5
0
0