VergaderingVergadering van Raadscommissie Middelen en Bestuur
Datum: 20-05-2020 19:30 uur


Raadzaal (Audio)
0
0
0
0
2
1
1
0
1
1
1
3
6
1
6
0
17
16
12
9
8
0
0