VergaderingVergadering van Raadscommissie Middelen en Bestuur
Datum: 03-12-2020 19:30 uur


Videovergaderen (Pexip)
0
0
0
Voorzitter: H. van de Loo
Griffier: M. Wolfs-Corten
0
0
1
1
1
0
1
0
1
2
1
1
0
4
3
23
3
4
3
2
2
0
0