VergaderingVergadering van Raadscommissie Ruimte & Economie
Datum: 26-01-2022 19:30 uur


Videovergaderen (Pexip)
0
0
0
0
3
1
1
0
2
0
1
3
0
22
7
0
10
9
7
2
7
9
4
7
6
9
1
0