VergaderingVergadering van Raadscommissie Ruimte & Economie
Datum: 06-07-2022 19:30 uur


Raadzaal (Audio)
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
2
0
0
4
11
5
5
4
6
3
0