Raadscommissie Ruimte en Economie 04 oktober 2018 21:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • Voorzitter: J.H. Wiezer (VVD)
  Commissiegriffiers: P.J.A. van Beerendonk (toekomstig griffiemedewerker)

  Aanwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), R.F.J.W.M. Van Dooren (DUS Weert),
  P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (SP),
  L.F.A. Heuvelmans (PvdA), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), P.R.J. Scholten (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), L.A.W. Steinbach (D66),
  P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal) en
  J.E.H.M. Stroek (CDA).

  Afgemeld: H.C.M. Duijsters (SP), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert-Lokaal).

  Aanwezig de portefeuillehouders: W.P.J. van Eijk (VVD) en G.W.P. Gabriëls (Weert Lokaal).

  Ambtelijke ondersteuning: M. Arts en A. Cramers.
  laden...
 • 1.

  Opening en mededelingen.

  Advies uitbrengen aan de raad
  De voorzitter opent de vergadering om 21:05 uur en heet de aanwezigen welkom.
  Hij vermeldt het bericht van verhindering
  laden...
 • Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.
  laden...
 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • De presentatie kunt u zien via https://gemeenteraad.weert.nl/vergaderingen/
  VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Windpark Weert' met identificatienummer
  NL.IMRO.0988.BPWindpark Weert-VAO1 gewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Windpark Weert' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Windpark Weert'.
  4. Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden over gegaan.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • De voorzitter sluit om 22:15 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
  laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte & Economie van 24 oktober 2018,  De commissiegriffier, De commissievoorzitter,
  laden...

Downloaden audiofragment(en)