VergaderingVergadering van Raadscommissie Ruimte en Economie
Datum: 11-09-2019 19:30:00 uur


Raadzaal (Audio)
0
0
0
0
1
1
2
0
0
0
1
4
1
0
8
7
2
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0