VergaderingVergadering van Raadscommissie Ruimte en Economie
Datum: 23-10-2019 19:30 uur


Raadzaal (Audio)
0
0
0
0
4
1
1
0
1
0
1
3
5
0
6
7
23
4
10
6
7
4
5
9
0
0